​                                                              ಕೆಲಸದ ಸಮಯ / ವೇಳೆ


                                                ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30ರವರೆಗೆ​