​​​                                                          
                                                                                                           ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು​​
   
 •   ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಕುಲಪತಿ​​
 •   ಡಾರಮೇಶ. ಬಿ , ಕುಲಸಚಿವ
 •   ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)​
 •   ಪ್ರೊ. ಎ ರಂಗಸ್ವಾಮಿರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
 •   ಡಾ.ಖಾದರ್ ಪಾಶಾ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
 •   ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು, ಡೀನ್ ( ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ)
 •  ಪ್ರೊಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜುನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಶಾಲೆ
 •  ಡಾ. ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
 •    ಪ್ರೊಜಗದೀನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಲೆ
 •   ಡಾತೇಜಸ್ವಿ ನವಿಲೂರ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಂಯೋಜಕರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
 •  ಎಂ ​.ವಿ.ನಂದೀಶ್, ಉಪಕುಲಸಚಿವ (ಜನರಲ್)
 •   ಡಾ . ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗು ಐಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (I/c)
 •  ಎಂ ​. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಉಪ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು 
 • ಡಾನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಉಪಕುಲಸಚಿವ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ )​​