​                                                          
                                                                                                           ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು​​

ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರು​​ಹುದ್ದೆ 
​1ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕುಲಪತಿ
​2ಡಾ. ರಮೇಶ. ಬಿ ಕುಲಸಚಿವ,  
​3ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)​
​4ಡಾ.ಎಂ. ಎಸ್.ರಮಾನಂದ,
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
​5ಡಾ. ಎ.ಖಾದರ್ ಪಾಶಾ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
6​ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜುಡೀನ್ ( ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ)
​7ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜುನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಶಾಲೆ
​8ಡಾ. ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
​9ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಲೆ
​10ಡಾ. ತೇಜಸ್ವಿ ನವಿಲೂರ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಂಯೋಜಕರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
​11ಶ್ರೀಎಂ.ವಿ.ನಂದೀಶ್,
ಡೆಪ್ಯುಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್
​12ಡಾ. ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ
​13ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ
​14ಡಾ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಡೆಪ್ಯುಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ )​​