ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು​​

 

                                                                                                ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ

                                                                                                       ಕುಲಪತಿ

                                                                                           ಡಾ. ರಮೇಶ. ಬಿ

                                                                                                  ಕುಲಸಚಿವ

                                                                                                  ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ

                                                                                                 ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)​

                                                                                                ಡಾ|| ಎ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ  

                                                                                            ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

                                                                                                 ಡಾ|| ಎ.ಖಾದರ್ ಪಾಶಾ 

                                                                                                     ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

                                                                                                 ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು

                                                                                                ಡೀನ್ ( ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ)

                                                                                                    ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು

                                                                                          ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಶಾಲೆ

                                                                                                     ಡಾ| ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ

                                                                                                  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

                                                                                                         ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ

                                                                                        ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಲೆ

                                                                                                   ಡಾ|| ತೇಜಸ್ವಿ ನವಿಲೂರ್

​​                                                                             ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಂಯೋಜಕರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ

                                                                                             ಡಾ| ರಮಾನಂದ ಎಮ್.ಎಸ್

                                                                                             ಡೆಪ್ಯುಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್

                                                                                                     ಡಾ| ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ

                                                                                                ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ

                                                                                             ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

                                                                                             ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ

                                                                                                   ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

                                                                                    ಡೆಪ್ಯುಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ - 1)

                                                                                               ಡಾ| ಸಿ. ಮಹದೇವ ಮೂರ್ತಿ

                                                                                        ​ಡೆಪ್ಯುಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ​)

​