​                                                                                            ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ​

​ಕ್ರ.ಸಂ.

    ​ಹೆಸರು​​

​​      ಹುದ್ದೆ 

           ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ​

​           ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ:

​1

​ಡಾ. ರಮೇಶ. ಬಿ

 ಕುಲಸಚಿವರು,  

 ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ

(ಕಛೇರಿ) 0821-2512471/2500847 

2​

​ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ​.​. ಡೀನ್

​(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)   

​ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ

 (ಕಛೇರಿ) 0821-2519947 

​3

ಡಾ ಎ.ಖಾದಾರ್ ಪಾಶಾ,

​ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ,     

​ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ  

 (ಕಛೇರಿ)0821-2510772 

​4

ಡಾ.ಎಂ. ಎಸ್.ರಮಾನಂದ

​ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), 

​ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ

 (ಕಛೇರಿ) 0821-2519942

​5

ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ಡೀನ್  

​(ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ)

​ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

(ಕಛೇರಿ) 0821-2500980 

​6

,ಶ್ರೀಎಂ.ವಿ.ನಂದೀಶ್,

 ಉಪಕುಲಸಚಿವರು,

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

(ಕಛೇರಿ) 0821-2416600

​7

​ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಎನ್. 

ಉಪಕುಲಸಚಿವರು,  

 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ

(ಕಛೇರಿ) 0821-2519942 

​8

​ಡಾ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,   

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ 

(ಕಛೇರಿ)0821-2510953 ಮೊಬೈಲ್ ​9448066788 

​9

​ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ

ಉಪ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,

 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಪುಸ್ತಕಗಳು

(ಕಛೇರಿ)0821-25114990  ಮೊಬೈಲ್ 9449482006

​10

ಡಾ ಎ. ವೈ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್,

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

 ಪರೀಕ್ಷಾಭವನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು

(ಕಛೇರಿ)​0821-2500873ಮೊಬೈಲ್ 9845363573/

​11

ಡಾ ಎ.ಎಸ್.ಮಹಾದೇವ,

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

​​ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು

(ಕಛೇರಿ) 0821-2519950/ ಮೊಬೈಲ್ 9449489749

​12

​ಶ್ರೀಸಿ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್

​ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು

ಡೀನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,,     

(ಕಛೇರಿ)0821-2500980​ ಮೊಬೈಲ್ 9845862927

​13

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ.ಕುಮಾರ್,

 ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು   

​ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ

​ ಮೊಬೈಲ್ 8694017333

​14

ಶ್ರೀ. ಜೆ.ರಮೇಶ್,

 ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು 

ಡೀನ್     (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)

 ಮೊಬೈಲ್ 8050471907

​15

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರೇಶ್,

 ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು

(ಸಿದ್ಧಪಾಠ ವಿಭಾಗ)

(ಕಛೇರಿ)0821-2500984​ ಮೊಬೈಲ್ : 9844212616,  

​16

​ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳಾ

​ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು 

​ (ಎಸ್ಸಿ /ಎಸ್‍ಟಿ ವಿಭಾಗ)

 ​ಮೊಬೈಲ್ ; 9019643913​

​17

​ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚೆಲುವಮೂರ್ತಿ

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು 

(ಹಣಕಾಸು)   

 ಮೊಬೈಲ್ ;​ 9980544074

​18

ಶ್ರೀ. ಮಂಜುಪ್ರಸಾದ್,

​ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು   

​(ಪ್ರವೇಶಾತಿ)

ಮೊಬೈಲ್ ​:  ​9449065168/

​​​​​

​ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ,ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.​ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: (0821) 2515149 (ಕಚೇರಿ)ಇ-ಮೇಲ್: vcksou-19@ka.gov.in​