​​​​​

ಡಾ. ರಮೇಶ. ಬಿ  ಕುಲಸಚಿವ,                                                                                                                                      ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ 0821-2512471/2500847 (ಕಛೇರಿ)

ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ.. ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)                                                                                                                                 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ 0821-2519947 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ ಎ.ಖಾದಾರ್ ಪಾಶಾಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ,                                                                                                            ಹಣಕಾಸು  ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ 0821-2510772 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ.ಎ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ),                                                                                                 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ 0821-2519942 (ಕಛೇರಿ)

ಪ್ರೊ. ಟಿ.ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ)                                                                                         ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 0821-2500980 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ.ಎಂ. ಎಸ್.ರಮಾನಂದ, ಉಪಕುಲಸಚಿವರು,                                                                                                           ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ; 0821-2416600 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಎನ್. ಉಪಕುಲಸಚಿವರು, ಪರೀಕ್ಷೆ,                                                                                                         ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ 0821-2515169 (ಕಛೇರಿ) 

ಡಾ.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಮೂರ್ತಿ, ಉಪಕುಲಸಚಿವರು,ಡೀನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,,                                                                 ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ 0821-2500980

ಡಾ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,                                                                                                ,ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ 0821-2510953 (ಕಛೇರಿ) 9448066788 (ಮೊಬೈಲ್)

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಉಪ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,                                                    ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.,0821-25114990 (ಕಛೇರಿ) 9449482006

ಡಾ ಎ. ವೈ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ,                                                              ಪರೀಕ್ಷಾಭವನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು 9845363573/0821-2500873

ಡಾ ಎ.ಎಸ್.ಮಹಾದೇವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ,                                                                              ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು 0821-2519950/9449489749

ಶ್ರೀಎಂ.ವಿ.ನಂದೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗÀ)                                                                                            ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ 9844010407

ಶ್ರೀಸಿ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್,ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು                                                                                                                                                 (ಪ್ರವೇಶಾತಿ) 9845862927

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ.ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು                                                                                                                                                    ಪ್ರವೇಶಾತಿ 8694017333

ಶ್ರೀ. ಜೆ.ರಮೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು ಡೀನ್                                                                                                                                                      (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)8050471907

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಸಿದ್ಧಪಾಠ ವಿಭಾಗ)                                                                         ​ ಮೊಬೈಲ್ : 9844212616, 0821-2500984 (ಕಛೇರಿ)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳಾ, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು                                                                                                                                                                       9019643913​

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚೆಲುವಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು(ಹಣಕಾಸು)                                                                                                                                             9980544074

ಶ್ರೀ. ಮಂಜುಪ್ರಸಾದ್, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಪ್ರವೇಶಾತಿ)                                                                                                                                                    9449065168

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ,ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: (0821) 2515149 (ಕಚೇರಿ)ಇ-ಮೇಲ್: vcksou@gmail.com