​​                                                                                        ​​ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು​


​ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ​
ಕುಲಪತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006
ದೂ : 0821-2515149, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500846
ಮೊ : 94483 58314
ಡಾ.ಬಿ.ರಮೇಶ್
ಕುಲಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006
ದೂ : 0821-2512471, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500847
ಮೊ : 97415 87416
ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ
ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006
ದೂ : 0821-2519947, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500845
ಮೊ :  
ಪ್ರೊ.ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಕುಲಪತಿಗಳು
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
“ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ”, 
ಬೆಳಗಾವಿ - 590 018
​ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ
2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
ದೂ : 080-22250802, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22256360
​ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ)
ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
ದೂ : 080-22032591, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22253756
ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ
ನಂ.58, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 
ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 040
ಮೊ : 98453 45246
​ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ
(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜು)
ನಂ. 01 ಮತ್ತು 02, ಜಲಕೃಪ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್
ಯಮುನಾಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮಹದೇವನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
ಮೊ : 98453 55389