​                                                                          

                                                                              ​ದೃಷ್ಟಿಕೋನ  / ಗುರಿ


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಂಡಳಿಯು:
•    ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
•    ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
•    ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
•    ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಕೈಗೆಟುಕುವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಉನ್ನತ ದೃಷ್ಠಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಡುವುದು.