ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ


ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ. ಬಲ್ಖಿಸ್ ಬಾನು
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
balqueesbanu92@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
0821-2454414, 9986031230
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., 
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ