ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ಜಯಪಾಲ್
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
jayapal.hr@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
7406600034
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
santhoshnaikr@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9845561946
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., 
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ  ಆಫ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ರಮ್ಯ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
ramyaksou@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9108260220
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕಾನೂನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ