ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

                                                                

ಡಾ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣಪ್ಪ
​ಹುದ್ದೆಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
drshankaranaranappa@gmail.com    
​ದೂರವಾಣಿ
9449405353
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಕೆ.ಜೆ. ಸುರೇಶ್
​ಹುದ್ದೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್

​ದೂರವಾಣಿ
9482085954
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಆನಂದ ಗೌಡ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
anandksou78@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9916007312
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಿ ನಿಂಬಕಣ್ಣನವರು
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
krishna_ii72@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9008019979, 9738950068
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
ishwaryscr@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9886448037
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ