ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವಿ. ನಿರಂಜನ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
physics.ksou@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
8951858619
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ