​                                                               ​ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ
​ಹುದ್ದೆಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
sampavi08@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
​9739400079
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ​
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ