​ಸಮೂಹ ಸಂಹವನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಡಾ. ತೇಜಸ್ವಿ ನವಿಲೂರು
​ಹುದ್ದೆಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
thejasvi.naviloor@gmai.com
​ದೂರವಾಣಿ
9844009777
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಜಿ.ಬಿ. ಶೈಲೇಶ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
Shaileshrajurs@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9448672473
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾನೂನು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಹೇಮಲತಾ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
nallahalli@yahoo.co.in
​ದೂರವಾಣಿ
9535282063
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., 
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಜಾಹೀರಾತು & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ