ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಡಾ.ಜಾಹ್ನವಿ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
janhaviksou@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9449806664
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಮ್.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕಾನೂನು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ