ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಬಿ.ಎಸ್
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
rashbs@yahoo.com
​ದೂರವಾಣಿ
​9880983081
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಎಂ.ಫಿಲ್.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿನಂದಿನಿ ಎಚ್.ಎಂ
​ಹುದ್ದೆ​​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
nandiniksou@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
8123745149
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೋಸಸಿಂಗ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ