ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

                                                       
ಡಾ. ನಟರಾಜ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
natraj.g.ukkalagere@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9741219820
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
​ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಕಾಂತ. ಎಸ್
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
srikanthbasadi@yahoo.in
​ದೂರವಾಣಿ
9986019910
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುರ. ಎ. ಎಸ್.
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
urs.madhura@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9980900349
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಹೊಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ