ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ, ಎಂ.
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
umagowda@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9482510061
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ