ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಡಾ. ನಟರಾಜು ಅಂಗಸ್ವಾಮಿ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
natabiochem@gmail.com​​
​ದೂರವಾಣಿ
9620697355
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ