ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಡಾ. ಎನ್.ಜಿ. ರಾಜು
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
raju_119@yahoo.com
​ದೂರವಾಣಿ
9448267255
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ